Co to w ogóle jest leasing samochodowy

Co musisz wiedzieć

Generalnie uproszczając można stwierdzić, że leasing polega na odpłatnym użytkowaniu jakiegoś środka trwałego przez przedsiębiorcę przez ściśle określony okres czasu. Jeśli mówimy o samochodach to firma leasingowa zawiera umowę z klientem, którego określa się mianem korzystającego. Na jej mocy użytkuje on przez określony w umowie czas samochód i odpowiednio za niego płaci. W leasing samochodu można wziąć każdy typ, nie tylko auta osobowe lecz także dostawcze, ciężarowe.

Jakie rodzaje leasingu wyróżniamy

Do najbardziej popularnej formy leasingu niezmiennie zalicza się leasing operacyjny. W trakcie trwania umowy auto pozostaje jednak w majątku firmy leasingowej i to ona będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych. Klient będzie z kolei zobowiązany do dokonywania comiesięcznych opłat ratalnych za kwoty ustalone w umowie. One z kolei będą wpisywane w koszty uzyskania przychodu w firmie i odliczane w różnym procencie w zależności od tego, czy auto wykorzystywane jest wyłącznie w firmie czy też w stylu mieszanym, a więc również prywatnie. Opłatę inicjalną także będzie wpisywał w koszty, wykup również. Jeśli chodzi o leasing finansowy to główną różnicą jest to, że środek trwały będzie w tym przypadku w majątku firmy klienta. To oznacza, że leasingobiorca będzie sam dokonywał odpisów amortyzacyjnych i opłacał odsetki od rat leasingowych. Obydwie te rzeczy będą zaliczane do kosztów uzyskania przychody przedsiębiorcy. Za kolejną cechę charakterystyczną w tym przypadku uznaje się również fakt, że okres trwania umowy na taki leasing będzie krótszy niż czas gospodarczego zużycia przedmiotu leasingu. Różnice będą wynikały także z kwestii podatkowych. Podatek VAT w przypadku leasingu operacyjnego będzie opłacany przy okazji każdej opłaty ratalnej, w przypadku leasingu finansowego natomiast całość będzie płacona z góry. Wcześniej wspomniałem o różnej wysokości odliczenia podatkowego. W przypadku gdy chcemy pełne sto procent odliczać, musimy liczyć się z koniecznością prowadzenia kilometrówki i byciem gotowym na udowodnienie każdego przejechanego przez nas samochodem kilometra. Dlatego też wiele osób nie ryzykuje możliwych problemów i decyduje się po prostu odliczać mniej ale wykorzystywać auto w sposób mieszany.