Dylemat przedsiębiorcy: leasing operacyjny, czy finansowy

Rozwój firmy wymaga podejmowania kolejnych działań. Wiąże się często z kupowaniem nowych lub używanych samochodów. Kredyt to wiele formalności, dokumentów i oczekiwanie na akceptację wniosku. Biznesmen, który potrzebuje szybkiego i łatwego rozwiązania wybierze leasing. To aktualnie najbardziej popularna i najtańsza forma pozyskania środka trwałego, jeśli właściciel firmy nie chce angażować swoich zasobów finansowych. W następnym kroku kalkulując koszty wybierze leasing samochodowy operacyjny, albo finansowy.

Leasing operacyjny jako kilkuletnia dzierżawa auta.

Ze względu na korzystniejsze warunki rozliczeniowe większość przedsiębiorców wybiera leasing operacyjny. Zasadą tutaj jest, że leasingodawca staje się właścicielem środka trwałego i zapisuje go we własnej ewidencji oraz opłaca ubezpieczenie. Procedury są bardzo uproszczone, a leasingobiorca dostaje samochód już zarejestrowany w użytkowanie na określony czas. Umowa zawierana jest zazwyczaj na min. 40% czasu amortyzacji pojazdu.

Podatek VAT nalicza się stopniowo i dodaje do każdej raty. Ważne jest również to, że użytkując leasingowany samochód przedsiębiorca może wrzucić w koszty uzyskania przychodu do 100% wydatków poniesionych na auto, o ile jest ono wykorzystywane tylko do celów służbowych. W przypadku używania go również do celów prywatnych można odliczyć do 50% kosztów. Leasing operacyjny pozwala również odliczyć ratę leasingową, opłatę wstępną, koszty paliwa, przeglądy, naprawy lub dokupienie wyposażenia.

Leasing finansowy – samochód od razu staje się własnością.

Leasing finansowy jest mniej popularną formą finansowania samochodu i polega przekazaniu prawa do użytkowania auta przez leasingobiorcę na określony czas w zamian za odpowiednie opłaty (raty leasingowe). Pojazd staje się własnością przedsiębiorcy wraz z odpowiedzialnością za amortyzację i zostaje ujęty w ewidencji jego firmy. Będąc właścicielem nabytego auta prowadzący firmę może dokonać odpisu amortyzacyjnego. Ta forma leasingu, inaczej niż leasing operacyjny, wymaga by cały podatek VAT uiścić z pierwszą ratą leasingową. Leasingobiorca wrzuca wówczas do kosztów uzyskania przychodu tylko odsetki od rat.

Porównując leasing operacyjny i finansowy wyraźnie można dostrzec korzyści i wady, każdej z form. W pierwszej do końca trwania umowy przedsiębiorca jest tylko dzierżawcą auta, w drugiej staje się jego właścicielem z odpowiedzialnością za wszystkie koszty.

Jednak czy jest to leasing operacyjny, czy finansowy ta forma od lat wspiera rozwój mniejszych i większych firm. Proste procedury pozwalają na zakup maszyn, samochodów czy nieruchomości bez angażowania na raz dużych środków pieniężnych. Leasingobiorca powinien dokonać wyboru w oparciu o kalkulację kosztów, a przede wszystkim dobrze rozejrzeć się wśród wielu ofert leasingodawców.