Dylemat przedsiębiorcy: leasing operacyjny, czy finansowy

Rozwój firmy wymaga podejmowania kolejnych działań. Wiąże się często z kupowaniem nowych lub używanych samochodów. Kredyt to wiele formalności, dokumentów i oczekiwanie na akceptację wniosku. Biznesmen, który potrzebuje szybkiego i łatwego rozwiązania wybierze leasing. To aktualnie najbardziej popularna i najtańsza forma pozyskania środka trwałego, jeśli właściciel firmy nie chce angażować swoich zasobów finansowych. W następnym kroku kalkulując koszty wybierze leasing samochodowy operacyjny, albo finansowy.

Leasing operacyjny jako kilkuletnia dzierżawa auta.

Ze względu na korzystniejsze warunki rozliczeniowe większość przedsiębiorców wybiera leasing operacyjny. Zasadą tutaj jest, że leasingodawca staje się właścicielem środka trwałego i zapisuje go we własnej ewidencji oraz opłaca ubezpieczenie. Procedury są bardzo uproszczone, a leasingobiorca dostaje samochód już zarejestrowany w użytkowanie na określony czas. Umowa zawierana jest zazwyczaj na min. 40% czasu amortyzacji pojazdu.

Podatek VAT nalicza się stopniowo i dodaje do każdej raty. Ważne jest również to, że użytkując leasingowany samochód przedsiębiorca może wrzucić w koszty uzyskania przychodu do 100% wydatków poniesionych na auto, o ile jest ono wykorzystywane tylko do celów służbowych. W przypadku używania go również do celów prywatnych można odliczyć do 50% kosztów. Leasing operacyjny pozwala również odliczyć ratę leasingową, opłatę wstępną, koszty paliwa, przeglądy, naprawy lub dokupienie wyposażenia.

Leasing finansowy – samochód od razu staje się własnością.

Leasing finansowy jest mniej popularną formą finansowania samochodu i polega przekazaniu prawa do użytkowania auta przez leasingobiorcę na określony czas w zamian za odpowiednie opłaty (raty leasingowe). Pojazd staje się własnością przedsiębiorcy wraz z odpowiedzialnością za amortyzację i zostaje ujęty w ewidencji jego firmy. Będąc właścicielem nabytego auta prowadzący firmę może dokonać odpisu amortyzacyjnego. Ta forma leasingu, inaczej niż leasing operacyjny, wymaga by cały podatek VAT uiścić z pierwszą ratą leasingową. Leasingobiorca wrzuca wówczas do kosztów uzyskania przychodu tylko odsetki od rat.

Porównując leasing operacyjny i finansowy wyraźnie można dostrzec korzyści i wady, każdej z form. W pierwszej do końca trwania umowy przedsiębiorca jest tylko dzierżawcą auta, w drugiej staje się jego właścicielem z odpowiedzialnością za wszystkie koszty.

Jednak czy jest to leasing operacyjny, czy finansowy ta forma od lat wspiera rozwój mniejszych i większych firm. Proste procedury pozwalają na zakup maszyn, samochodów czy nieruchomości bez angażowania na raz dużych środków pieniężnych. Leasingobiorca powinien dokonać wyboru w oparciu o kalkulację kosztów, a przede wszystkim dobrze rozejrzeć się wśród wielu ofert leasingodawców.

Co to w ogóle jest leasing samochodowy

Co musisz wiedzieć

Generalnie uproszczając można stwierdzić, że leasing polega na odpłatnym użytkowaniu jakiegoś środka trwałego przez przedsiębiorcę przez ściśle określony okres czasu. Jeśli mówimy o samochodach to firma leasingowa zawiera umowę z klientem, którego określa się mianem korzystającego. Na jej mocy użytkuje on przez określony w umowie czas samochód i odpowiednio za niego płaci. W leasing samochodu można wziąć każdy typ, nie tylko auta osobowe lecz także dostawcze, ciężarowe.

Jakie rodzaje leasingu wyróżniamy

Do najbardziej popularnej formy leasingu niezmiennie zalicza się leasing operacyjny. W trakcie trwania umowy auto pozostaje jednak w majątku firmy leasingowej i to ona będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych. Klient będzie z kolei zobowiązany do dokonywania comiesięcznych opłat ratalnych za kwoty ustalone w umowie. One z kolei będą wpisywane w koszty uzyskania przychodu w firmie i odliczane w różnym procencie w zależności od tego, czy auto wykorzystywane jest wyłącznie w firmie czy też w stylu mieszanym, a więc również prywatnie. Opłatę inicjalną także będzie wpisywał w koszty, wykup również. Jeśli chodzi o leasing finansowy to główną różnicą jest to, że środek trwały będzie w tym przypadku w majątku firmy klienta. To oznacza, że leasingobiorca będzie sam dokonywał odpisów amortyzacyjnych i opłacał odsetki od rat leasingowych. Obydwie te rzeczy będą zaliczane do kosztów uzyskania przychody przedsiębiorcy. Za kolejną cechę charakterystyczną w tym przypadku uznaje się również fakt, że okres trwania umowy na taki leasing będzie krótszy niż czas gospodarczego zużycia przedmiotu leasingu. Różnice będą wynikały także z kwestii podatkowych. Podatek VAT w przypadku leasingu operacyjnego będzie opłacany przy okazji każdej opłaty ratalnej, w przypadku leasingu finansowego natomiast całość będzie płacona z góry. Wcześniej wspomniałem o różnej wysokości odliczenia podatkowego. W przypadku gdy chcemy pełne sto procent odliczać, musimy liczyć się z koniecznością prowadzenia kilometrówki i byciem gotowym na udowodnienie każdego przejechanego przez nas samochodem kilometra. Dlatego też wiele osób nie ryzykuje możliwych problemów i decyduje się po prostu odliczać mniej ale wykorzystywać auto w sposób mieszany.