Zostań specjalistą detailingowym

Nisza zarobkowa

Nie ulega wątpliwości, że na świecie jest bum na detailing. Trwa on w najlepsze od kilku lat. Na dobre zadomowił się również w Polsce. Ciągle powstają nowe salony detailingowe, gdzie specjaliści zajmują się renowacją, polerowaniem, myciem i zabezpieczaniem pojazdów. To swoiste spa dla samochodu przyciąga coraz większe ilości kierowców, którzy chcą aby ich pojazdy wróciły do tego niesamowitego stanu nowości. Takie są bowiem założenia detailingu – przywrócenie kilkuletnim pojazdom głębi i blasku lakieru oraz doprowadzenie jak najbliżej do stanu nowości. Jednak w ich ofertach znajduje się również szkolenie detailing. To swoista kopalnia wiedzy i niezbędna praktyka dla każdego, kto chciałby zostać detailerem. Oprócz standardowych już dla detailingu rzeczy jak czyszczenie auta, renowacja lakieru, bardzo ważnym aspektem, który jest poruszany na szkoleniach jest zabezpieczenie ceramiczne lakieru – https://shineondetailing.pl/ceramiczna-ochrona-lakieru/

Z czego składa się szkolenie

Szkolenie detailing składa się zarówno z części teoretycznej, gdzie poznaje się niezbędne informacje oraz praktycznej. W cyklu szkoleniowym każdy kursant zostanie nauczony odpowiedniego przygotowywania pojazdów, korekty powłoki lakierniczej, renowacji tapicerki skórzanej oraz nakładania zabezpieczania na lakiery tj. powłok ceramicznych/kwarcowych. Każdy uczeń, który z powodzeniem ukończy kurs otrzymuje certyfikat salonu detailingowego, w którym go wykonywał. Niektóre salony detailingowe mają także umowy z czołowymi producentami kosmetyków samochodowych i ukończenie kursu detailingowego może zapewnić kursantom także certyfikat danego producenta. To z pewnością będzie także pomocne w przyszłym szukaniu pracy zarobkowej jako detailer. Dodatkowo, jeśli dana osoba ukończy szkolenie detailing w salonie, który ma takie umowy to będzie miała okazję pracować na najlepszych kosmetykach samochodowych z sprawdzonymi detailerami.

Doświadczenie w praktyce

Warto dokładnie przeanalizować oferty salonów detailingowych, które oferują szkolenie detailing. Czym się kierować przy wyborze odpowiedniego szkoleniowca? Przede wszystkim warto sprawdzić, jak długo dany salon detailingowy oferuje swoje usługi. Warto także sprawdzić, czy posiadają jakieś umowy partnerskie z czołowymi producentami kosmetyków samochodowych. Jeśli salon detailingowy ma odpowiednie doświadczenie i ma odpowiednich partnerów to z pewnością będą to bardzo dobrze wydane pieniądze na szkolenie, które pozwolą uzyskać niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną, aby zostać dobrym detailerem i znaleźć pracę w tym zawodzie.

System prosumencki w fotowoltaice

Podstawowe informacje

System prosumencki to idealny system, który wymyślono dla instalacji fotowoltaicznych. W głównej mierze najlepiej się on sprawdza dla domów jednorodzinnych z tego tytułu, iż taka instalacja nie przekracza z reguły 10kW, a co za tym idzie opłata za zmagazynowana energii wynosi 20 procent. System prosumencki polega na tym, że energia wytworzona przez panele fotowoltaiczne, która nie została skonsumowana na bieżące potrzeby przechodzi przez licznik, gdzie jest zliczana, a następnie „magazynowana” i możliwa do odebrania w ciągu roku. Dlatego też fotowoltaika Sochaczew jest takim dobrym rozwiązaniem

Jak wygląda magazynowanie energii

Prawdę mówiąc mając na myśli zamagazynowana znaczy to tyle, że zakład odda nam wytworzoną energię oddaną do sieci pomniejszoną o 20 procent dla instalacji fotowoltaicznej do 10 kW. Aby system prosumencki działał dla użytkownika domu jednorodzinnego poprawnie, należy wdrożyć takie projektowanie fotowoltaiki aby produkcja w okresie słonecznym pokryła zapotrzebowanie zimowe, a znaczy to tyle, że w okresie słonecznym nasza instalacja musi wytworzyć energie na okres letni i zimowy. Wiąże się to z tym, iż w czasie zimy i jesieni jest bardzo mało słońca, a w miesiącu grudniowym odnotowuje się czasem do 2-3 dni słonecznych, dlatego nie ma wtedy możliwości produkcji, nie mówiąc już o znacznie niższym kacie padania promieni słonecznych, co również się przekłada na produkcję. Można oczywiście mieć pretensje do systemu, ale jest to najbardziej korzystny system wsparcie, który pozwoli nam pokryć zapotrzebowanie w lato i zimę. Alternatywą tutaj są jedynie magazyny energii, ale ciężko sobie wyobrazić jak duże i jak bardzo kosztowne by to były instalacje bateryjne, który miały by pokryć zapotrzebowanie przez cała zimę i częściową jesień. W przypadku instalacji, których moc paneli fotowoltaicznych przekracza 10 kW, zakład za każdej zmagazynowanej energii pobiera 30 procent. Jest to już znacznie większy koszt instalacji i przy instalacjach 11 lub 12 kW, warto zastanowić się nad magazynem energii, aby mieć możliwość większej auto konsumpcji w lato równocześnie odkładając nadwyżkę na zimowe lub dłuższe okres bez słońca.

Dylemat przedsiębiorcy: leasing operacyjny, czy finansowy

Rozwój firmy wymaga podejmowania kolejnych działań. Wiąże się często z kupowaniem nowych lub używanych samochodów. Kredyt to wiele formalności, dokumentów i oczekiwanie na akceptację wniosku. Biznesmen, który potrzebuje szybkiego i łatwego rozwiązania wybierze leasing. To aktualnie najbardziej popularna i najtańsza forma pozyskania środka trwałego, jeśli właściciel firmy nie chce angażować swoich zasobów finansowych. W następnym kroku kalkulując koszty wybierze leasing samochodowy operacyjny, albo finansowy.

Leasing operacyjny jako kilkuletnia dzierżawa auta.

Ze względu na korzystniejsze warunki rozliczeniowe większość przedsiębiorców wybiera leasing operacyjny. Zasadą tutaj jest, że leasingodawca staje się właścicielem środka trwałego i zapisuje go we własnej ewidencji oraz opłaca ubezpieczenie. Procedury są bardzo uproszczone, a leasingobiorca dostaje samochód już zarejestrowany w użytkowanie na określony czas. Umowa zawierana jest zazwyczaj na min. 40% czasu amortyzacji pojazdu.

Podatek VAT nalicza się stopniowo i dodaje do każdej raty. Ważne jest również to, że użytkując leasingowany samochód przedsiębiorca może wrzucić w koszty uzyskania przychodu do 100% wydatków poniesionych na auto, o ile jest ono wykorzystywane tylko do celów służbowych. W przypadku używania go również do celów prywatnych można odliczyć do 50% kosztów. Leasing operacyjny pozwala również odliczyć ratę leasingową, opłatę wstępną, koszty paliwa, przeglądy, naprawy lub dokupienie wyposażenia.

Leasing finansowy – samochód od razu staje się własnością.

Leasing finansowy jest mniej popularną formą finansowania samochodu i polega przekazaniu prawa do użytkowania auta przez leasingobiorcę na określony czas w zamian za odpowiednie opłaty (raty leasingowe). Pojazd staje się własnością przedsiębiorcy wraz z odpowiedzialnością za amortyzację i zostaje ujęty w ewidencji jego firmy. Będąc właścicielem nabytego auta prowadzący firmę może dokonać odpisu amortyzacyjnego. Ta forma leasingu, inaczej niż leasing operacyjny, wymaga by cały podatek VAT uiścić z pierwszą ratą leasingową. Leasingobiorca wrzuca wówczas do kosztów uzyskania przychodu tylko odsetki od rat.

Porównując leasing operacyjny i finansowy wyraźnie można dostrzec korzyści i wady, każdej z form. W pierwszej do końca trwania umowy przedsiębiorca jest tylko dzierżawcą auta, w drugiej staje się jego właścicielem z odpowiedzialnością za wszystkie koszty.

Jednak czy jest to leasing operacyjny, czy finansowy ta forma od lat wspiera rozwój mniejszych i większych firm. Proste procedury pozwalają na zakup maszyn, samochodów czy nieruchomości bez angażowania na raz dużych środków pieniężnych. Leasingobiorca powinien dokonać wyboru w oparciu o kalkulację kosztów, a przede wszystkim dobrze rozejrzeć się wśród wielu ofert leasingodawców.

Co to w ogóle jest leasing samochodowy

Co musisz wiedzieć

Generalnie uproszczając można stwierdzić, że leasing polega na odpłatnym użytkowaniu jakiegoś środka trwałego przez przedsiębiorcę przez ściśle określony okres czasu. Jeśli mówimy o samochodach to firma leasingowa zawiera umowę z klientem, którego określa się mianem korzystającego. Na jej mocy użytkuje on przez określony w umowie czas samochód i odpowiednio za niego płaci. W leasing samochodu można wziąć każdy typ, nie tylko auta osobowe lecz także dostawcze, ciężarowe.

Jakie rodzaje leasingu wyróżniamy

Do najbardziej popularnej formy leasingu niezmiennie zalicza się leasing operacyjny. W trakcie trwania umowy auto pozostaje jednak w majątku firmy leasingowej i to ona będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych. Klient będzie z kolei zobowiązany do dokonywania comiesięcznych opłat ratalnych za kwoty ustalone w umowie. One z kolei będą wpisywane w koszty uzyskania przychodu w firmie i odliczane w różnym procencie w zależności od tego, czy auto wykorzystywane jest wyłącznie w firmie czy też w stylu mieszanym, a więc również prywatnie. Opłatę inicjalną także będzie wpisywał w koszty, wykup również. Jeśli chodzi o leasing finansowy to główną różnicą jest to, że środek trwały będzie w tym przypadku w majątku firmy klienta. To oznacza, że leasingobiorca będzie sam dokonywał odpisów amortyzacyjnych i opłacał odsetki od rat leasingowych. Obydwie te rzeczy będą zaliczane do kosztów uzyskania przychody przedsiębiorcy. Za kolejną cechę charakterystyczną w tym przypadku uznaje się również fakt, że okres trwania umowy na taki leasing będzie krótszy niż czas gospodarczego zużycia przedmiotu leasingu. Różnice będą wynikały także z kwestii podatkowych. Podatek VAT w przypadku leasingu operacyjnego będzie opłacany przy okazji każdej opłaty ratalnej, w przypadku leasingu finansowego natomiast całość będzie płacona z góry. Wcześniej wspomniałem o różnej wysokości odliczenia podatkowego. W przypadku gdy chcemy pełne sto procent odliczać, musimy liczyć się z koniecznością prowadzenia kilometrówki i byciem gotowym na udowodnienie każdego przejechanego przez nas samochodem kilometra. Dlatego też wiele osób nie ryzykuje możliwych problemów i decyduje się po prostu odliczać mniej ale wykorzystywać auto w sposób mieszany.